چگونه نتیجه‌ی فرزندم را تفسیر کنم؟

همان‌گونه که در صفحه ی چگونه صفحه ی فرزندم را در مسابقه ی دنیای واژه ها (WoW) بیابم؟ روی وبسایت       wow-parents.ir دیدید، عملکرد دانش‌آموزان در مسابقه‌ی دنیای واژه‌ها (WoW) براساس تعداد واژه‌های که در بازی یاد گرفته‌اند (دنیای واژه‌ها “World of Words”)، تعداد دفعاتی که یک واژه را در بازی تکرار کرده‌اند (تکرار “repetition”)، تعداد روزهایی که از بازی استفاده کرد‌ه‌اند (تعداد روزهای استفاده “usage days”)، و تعداد اشتباهاتی که در پاسخ به سؤالات واژه‌شناسی داشته‌اند (دقت “accuracy”) ارزیابی می‌شود. برای به‌دست آوردن امتیاز فرزند خود در این حوزه‌ها، از راهنمای زیر استفاده کنید و سعی کنید دسته ای که فرزند شما به آن تعلق دارد را بیابید. به صفحه‌ی چگونه به فرزندم کمک کنم؟روی وبسایت wow-parents.ir جهت یافتن راه‌برد‌های تحقیق‌محور رجوع کنید تا بتوانید بازده یادگیری و بازده رفتاری آن‌ها را در بازی بهبود ببخشید.

بازده آموزشی

 برای آن که بازده آموزشی فرزند‌تان را بیابید، عدد «دنیای واژه‌ها» را در صفحه آن‌ها ببینید. این عدد، دانش واژه‌های فرزند شما را نشان می‌دهد. از این عدد استفاده کنید و ببینید فرزند‌تان به کدام گروه تعلق دارد و سپس به صفحه‌ی چگونه به فرزندم کمک کنم؟ رجوع کنید تا بتوانید به بهبود دامنه واژه‌های او کمک کنید.

6 گروه واژه‌ای توضیح
خیلی ضعیف (کمتر از 20 واژه) از هر 100 شرکت کننده، 25 شرکت کننده در این گروه است.
ضعیف (20 تا 46 واژه) از هر 100 شرکت کننده، 25 شرکت کننده در این گروه است.
پایین تر از متوسط (46 تا 113 واژه) از هر 100 شرکت کننده، 25 شرکت کننده در این گروه است.
متوسط (113 تا 375 واژه) از هر 100 شرکت کننده، 15 شرکت کننده در این گروه است.
بالا‌تر ازمتوسط (375 تا 1000 واژه) از هر 100 شرکت کننده، 7 شرکت کننده در این گروه است.
قوی (بالای 1000 واژه) از هر 100 شرکت کننده، 3 شرکت کننده در این گروه است.

بازده رفتاری

جهت آشنایی با رفتار یادگیری فرزندتان در مسابقه‌ی دنیای واژه‌ها (WoW)، می‌توانید میزان تداوم، تاب‌آوری و دقت آن‌ها را با بررسی عدد تکرار، تعداد روزهای استفاده، و دقت در صفحه شخصی‌شان بیابید. سعی کنید امتیاز فرزند‌تان را در این حوزه‌ها بیابید. سپس امتیاز او را به دسته مربوطه وصل کنید و در نهایت به صفحه‌ی  چگونه به فرزندم کمک کنم؟ روی وبسایت wow-parents.ir رجوع کنید تا ببینید چگونه می‌توانید به فرزند خود برای پیشرفت در این حوزه‌ها کمک کنید.

  1. تداوم

جهت آشنایی با میزان تداوم فرزند خود در یادگیری واژه‌ها در مسابقه‌ی دنیای واژه‌ها (WoW)، عدد «تکرار “repetition”» او در صفحه‌اش را بیابید و آن را در یکی از دسته های زیر پیدا کنید:

دسته توضیح
تداوم متوسط

(عدد تکرار بین 1 تا 10 باشد)

اگر میزان تداوم فرزند شما متوسط باشد، یعنی عملکرد او مشابه 97٪ از شرکت‌کنندگان در این بازی است.
تداوم بالا

(عدد تکرار بیش‌تر از 10 باشد)

اگر تداوم فرزند شما بالا باشد، این جای خوشحالی دارد. فرزند شما قدرت یادگیری منحصر به فردی در این بازی دارد، چرا که تنها 4 شرکت کننده از هر 100 شرکت‌کننده کیفیت رفتاری یکسانی دارند.
  1. تاب‌آوری

برای مشاهده میزان تاب‌آوری فرزند‌تان در استفاده از مسابقه یادگیری، به رقم «تعداد روزهای استفاده “usage days”» در صفحه شخصی او مراجعه کنید و آن را با معیارهای زیر مقایسه کنید.

دسته توضیح
تاب‌آوری پایین

تعداد روزهای استفاده کمتر از 2

اگر فرزند‌تان از این مسابقه کم‌تر از دو روز استفاده کرده باشد، رفتار او مانند 75٪ شرکت کنندگان در این بازی خواهد بود . این خبر خوبی نیست. باید به راهبردی فکر کنید که به فرزند‌تان کمک می‌کند بیش‌تر از این بازی استفاده کند. به مقاله‌ی چگونه به فرزندم کمک کنم؟ رجوع کنید و راهبرد مورد نظرتان را انتخاب کنید.
تاب‌آوری بالا

تعداد روزهای استفاده بیشتر از 2

اگر فرزند‌تان بیش‌تر از 2 روز از این مسابقه استفاده کرده باشد، این نشان می‌دهد که تاب‌آوری او در یادگیری با استفاده از بسترهای دیجیتال بالا است. این جای خوشحالی دارد، چرا که تنها 25٪‌ از شرکت‌کنندگان این میزان از تاب‌آوری را در تداوم یادگیری در این بازی دارند. با این حال، هنوز هم می‌توانید به فرزند خود کمک کنید تا بهتر شود.

 

  1. دقت

برای مشاهده میزان دقت فرزند خود در آزمون واژه‌ها، به امتیاز «دقت» او در صفحه‌ شخصیش رجوع کنید.

دسته توضیح
دقت پایین 0 < دقت < 30٪
دقت متوسط 30 < دقت < 70٪
دقت بالا 70 < دقت < 100٪

برای مثال، نتایج  دریا کریم زاده و تفسیر آن را در پایین می بینید.

بازده آموزشی
واژه‌های انگلیسی

دنیای واژه‌ها = 4161 واژه

«دنیای واژه‌ها» دریا بیش‌تر از 1000 است. با توجه به راهنمای بالا، او جزء شرکت‌کنندگان برتر wow است، یعنی تنها 4 دانش‌آموز از هر 10 دانش‌آموز دامنه واژه‌های برابر با دریا دارند.
بازده رفتاری
تداوم

تکرار= 38

حداکثر تعداد دفعاتی که دریا یک واژه را در مسابقه WoW تکرار کرد معادل 38 بود. این نشان می‌دهد که میزان تداوم او در یادگیری از طریق بازی بالا است. اگر دقیق‌تر بررسی کنید، میزان پایداری او تقریباً حداکثر است و از هر 10 شرکت کننده، تنها 3 شرکت کننده مثل دریا هستند.
دقت

93/89 درصد

این درصد نشان می‌دهد که دریا به بیش از 90 درصد سؤالات پاسخ صحیح داده است. که میزان دقت بالای او را نشان می‌دهد.
تاب‌آوری

تعداد روزهای استفاده: 96

این عدد نشان می دهد که دریا در استفاده از مسابقه‌ی دنیای واژه‌ها تاب‌آوری بسیار بالایی داشته است.