پزشکی و سلامت

consciousness-scale-vibration
  

فرکانس امواج فکری و تاثیر آن بر زندگی

نیروی ذهن ارتعاش افکار و چگونگی بروز واقعیات توسط ما آیا تا به حال حس کرده‌اید که ذهن شما و

پذیرفتن نقایص خود
 

کمال‌گرایی و نحوه پذیرفتن نقایص خود

چگونه نقایص خود را بپذیریم؟ چشم‌هایتان را چند لحظه ببندید، نفسی عمیق کشیده و خودتان را در بهترین حالت خود