برنامه حمایت دیجیتال از والدین

(Parental Digital Support Program)

برنامه ی حمایت دیجیتال از والدین (PDSP) در سایت wow.kanoon.ir برای کمک به والدین در بررسی فعالیت‌های دیجیتالی فرزندانشان در نظر گرفته شده است. به کمک این برنامه، والدین می‌توانند به فرزندان خود در دستیابی به موفقیت بیش‌تر در دنیای آموزش‌های دیجیتال کمک کنند.

هدف پروژه

ایجاد فرصت‌های برابر تحصیلی با کمک به والدین و ایجاد زمینه‌ی مشارکت آنان در فعالیت‌های دیجیتال و آموزشی فرزندشان.

ساختار پروژه

برنامه ی حمایت دیجیتال از والدین به والدین کمک می‌کند تا از نقش مهم خود در نتایج آموزشی فرزندشان در رسانه‌های دیجیتال آگاه شوند و یاد بگیرند چگونه به فرزندشان در wow.kanoon.ir در سه قدم، کمک کنند.

  • قدم اول. چگونه صفحه‌ی کاربری فرزندم را در مسابقه‌ی دنیای واژه‌ها (WoW) بیابم؟
  • قدم دوم. چگونه نتایج فرزندم را تفسیر کنم؟
  • قدم سوم. چگونه به فرزندم کمک کنم؟

این پروژه به کار چه کسانی می آید؟

این برنامه برای والدینی طراحی شده که فرزندشان در حال استفاده از وبگاه wow.kanoon.ir و فراگیری واژه‌های انگلیسی در مسابقه ی دنیای واژه‌ها است.

نتایج این برنامه

نتایج پروژه‌ی PDSP دو جنبه دارد.

  1. کمک به کودکان برای بهره بردن از حمایت والدین در دنیای دیجیتال؛
  2. کمک به والدین برای مشارکت موثر در فعالیت‌های دیجیتال فرزندانشان.

پیش‌زمینه‌ی نظری

این برنامه بخشی از یک پروژه‌ی تحقیقاتی در دانشگاه کمبریج است. تمرکز این پژوهش بر دوره‌‌ی وجود اینترنت است. جایی که در آن کودکان با اینترنت و دنیای دیجیتال آشنا هستند. این مطالعه بر مبنای چگونگی مشارکت مؤثر والدین بر زندگی دیجیتال فرزندانشان صورت گرفته است و هدف از آن بررسی تأثیر فناوری‌های آموزشی دیجیتالی (Digital Learning Technologies) بر نتایج آموزشی کودکان، همراه با وساطت و مشارکت والدین (Parental Involvement) است. مقاله‌ی اول، شکاف موجود در بررسی توام فناوری‌های آموزشی دیجیتالی و مشارکت والدین را نشان می‌دهد و خاطر نشان می‌کند که از بین بردن این شکاف باعث بهبود تحرک اجتماعی و ایجاد فرصت‌های برابر تحصیلی و بهبود شرایط مشارکت‌ والدین می‌شود. در نتیجه، برنامه ی حمایت دیجیتال از والدین (PDSP) می‌تواند انواع شش‌گانه‌ی مشارکت والدین در مدل اپستین (1992) و چهار نوع مشارکت والدین و فناوری‌های آموزشی دیجیتالی را که لیوینگستون، ناندی، بانجی و استویلوا (2017) اظهار داشتند، ادغام کند. PDSP کاربرد این مدل در سایت wow.kanoon.ir است. این سایت، یک بازی آموزش دیجیتال واژگان با بیش از 35 هزار کاربر (تا نهم دسامبر 2017) در 500 شهر ایران است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *