کارگاه‌های برنامه‌ی حمایت دیجیتال از والدین

 

برنامه‌ی حمایت دیجیتال از والدین (PDSP) شامل دو کارگاه است. در این بخش می‌توانید اطلاعات مربوط به کارگاه‌ها به روز می‌شود.

زمان و مکان:

زمان: تاریخ دقیق اولین کارگاه در تاریخ 20 دسامبر 2017 اعلام می‌شود.

مکان: کارگاه‌ها در محل تهران، خیابان انقلاب، ساختمان کانون فرهنگی آموزش، سالن مهندس کرمی برگزار می‌شوند.

محتوا:

  • دستورالعملی برای والدین برای مدیریت خطرهای دیجیتال (از این‌جا دانلود کنید.)
  • راهنمای پدر و مادر در مشارکت در kanoon.ir (از این‌جا دانلود کنید.)

توجه: محتوای هر کارگاه روز پس از برگزاری در همین بخش فراهم می‌شود.